O nás

Spoločnosť SAGAX, s.r.o. bola založená 24.7.2001 za účelom poskytovania zdravotníckych služieb v odbore gynekológia a pôrodníctvo ambulantnou formou. V roku 2002 rozšírila poskytované služby o ambulanciu úrazovej chirurgie spolu s poskytovaním jednodňovej ambulantnej starostlivosti v oboch odboroch.

 

 

 

V dôsledku privatizácie polikliník a individualizácie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zanikli mnohé polikliniky, vybavené všeobecnými a špecializovanými ambulanciami, s využitím spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Dostupná a časovo nenáročná zdravotná starostlivosť o pacienta v rámci polikliník „pod jednou strechou“ tým bola narušená. Ambulancie sú umiestnené individuálne v rôznych priestoroch (rodinné domy, verejné a súkromné budovy a pod.) Výsledkom tohto procesu je nehospodárne a neefektívne roztrieštenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti o pacienta.

Zdravotná starostlivosť

Projekt, ktorého výsledkom je nová budova kliniky SAGAX v Dunajskej Strede sa vracia k predošlým osvedčeným princípom poskytovania zdravotnej starostlivosti, kde je na jednom mieste pacientovi poskytnutá kompletná zdravotná starostlivosť, čo výrazne prispieva k lepšej starostlivosti o zdravie pacienta a k minimalizácii jeho nákladov spojených so zákrokom. Pacient je vybavený priamo v zdravotnom stredisku, nemusí cestovať do iných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, rýchlejšie sa vráti do pracovného procesu (absencia v práci má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady zamestnávateľa na jednej strane a horšiu finančnú situáciu pacienta na strane druhej z dôvodu dočasnej práceneschopnosti). Zdravotná starostlivosť mu je poskytovaná v príjemnom rodinnom prostredí bez stresujúcich situácii, doprovod pacienta má možnosť využiť služby kaviarne.