Všeobecná chirurgia

MUDr. Adrian Horný, MPH

Predstava pacienta podstúpiť operačný výkon v príjemnom, diskrétnom a takmer domácom prostredí, nestráviť v nemocnici viac ako jeden deň, byť pod dohľadom profesionálneho a erudovaného personálu, je dôvod prečo sa naša spoločnosť rozhodla poskytnúť pacientovi jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore chirurgia. Kvalifikovaný personál, kvalitné materiálno technické vybavenie, správna indikácia a správne načasovanie liečby v súčinnosti s individuálnym prístupom k pacientovi, je základným kameňom zlepšenia zdravia, ako najvyššej ľudskej hodnoty.

V rámci zdravotníckeho zariadenia poskytujeme pacientom komplexnú starostlivosť od ambulantného vyšetrenia cez stanovenie diagnózy až po operáciu.

Výkony v odbore chirurgia:

 • Operácia prietrží /hernia, pruh/ bez použitia sieťky
 • Operácia prietrží /hernia, pruh/ s použitím sieťky
 • Transanálna polypektómia /polyp konečníka/
 • Extirpácia sakrálneho teratómu /sinus pilonidalis/
 • Operácia varixov /kŕčové žily/
 • Operácia fisúr a fistúl anu /trhlina konečníka/
 • Vytvorenie arteriovenóznej fistuly pri liečbe dialýzou
 • Laparoskopické výkony diagnostické
 • Laparoskopická appendektómia /slepé črevo/
 • Laparoskopická operácia prietrží /hernia, pruh/
 • Laparoskopická cholecystektómia /žlčník/
 • Operácia hemoroidov /zlatá žila/

Ďalšie informácie