Traumatológia

20-30 percent aktívnej populácie má určitý stupeň zdravotných ťažkostí spôsobených bolesťami kĺbov a pohybového aparátu. Ročne z tohoto dôvodu navštívi lekára množstvo nových pacientov rôznych vekových kategórií najmä po športových, ale i po dopravných a iných úrazoch. Podrobná anamnéza s fyzikálnym a rádiodiagnostickým vyšetrením umožní oddiferencovať či je bolesť jednotlivých kĺbov ako sprievodný jav súčasťou systémového, alebo iba lokálneho muskuloskeletárneho ochorenia. Je samozrejmé, že liečba /konzervatívna alebo operačná/ systémových ochorení je náročná a zdĺhavá.

Diagnostiku a liečbu poúrazových stavov a degeneratívnych postihnutí kĺbov je možné výrazne urýchliť a skvalitniť. Takmer všetky artroskopické operácie kĺbov patriace do kategórie miniinvazívnej chirurgie je možné vykonať ambulantne. Veľmi dôležitá je spolupráca medzi pacientom, príbuznými, operatérom, anesteziológom a fyzioterapeutom. Organizácia ambulantnej operácie sa začína už pri prvom vyšetrení u odborného lekára – operatéra, v konečnom dôsledku s veľmi dobrým efektom pre pacienta.

Výkony v odbore traumatológia:

traumatológia

 • Artroskopické výkony v kolennom kĺbe:
  • ošetrenie a rekonštrukcia (záchovné operácie) meniskov
  • ošetrenie a rekonštrukčné techniky na chrupavke
  • komplexné ošetrenie a rekonštrukcie skrížených väzov kolena
  • ošetrenie všetkých mäkkých tkanív kolenného kĺbu
  • ošetrenie stavov po luxácii jabĺčka
  • extrakcie osteostetického materiálu po zlomeninách predkolenia
  • ošetrenie všetkých poranení šľachového aparátu v oblasti kolena (šľacha MQF)
 • Artroskopické výkony v ramennom kĺbe:
  • subakromiálna dekompresia
  • stabilizačné operácie ramena
  • ošetrenie poškodenej rotátorovej manžety
  • ošetrenie poranení chrupavky a tzv. SLAP lézií
 • Artroskopické výkony v členkovom kĺbe:
  • ošetrenie defektov chrupavky
  • ošetrenie mäkkých tkanív členkového kĺbu
  • rekonštrukcie väzivového aparátu členka
  • rekonštrukcie retinakúl pri prelupujúcich šľachách členka
  • ošetrenie „impingement“ syndrómu členka
  • komplexné ošetrenie poúrazových stavov členkového kĺbu
  • extrakcia osteosyntetického materiálu po zlomeninách členka
 • Artroskopické výkony v lakťovom kĺbe:
  • artroskopické ošetrenie voľných chrupaviek a myšiek
  • ošetrenie osteochondrosis dissecans
  • ošetrenie degeneratívnych osteofytov a poúrazových stavov v oblasti lakťa
  • ošetrenie Epicondylitis radialis ("tenisový lakeť")
  • ošetrenie Epicondylitis ulnaris ("golfový lakeť")
  • operačné ošetreni synovitis cubiti
 • Operácie Achilovej šľachy:
  • ošetrenie čerstvej ruptúry a poranenia Achilovej šľachy
  • ošetrenie ako aj náročnejšie rekonštrukcie Achilovej šľachy
  • ošetrenie degeneratívnych ochorení Achilovej šľachy
 • Pripravujeme artroskopické výkony v bedrovom kĺbe
 • Operácie paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách
 • Operačná extrakcia vonkajších fixátorov a osteosyntetického materiálu
 • Operačné riešenie:
  • Pollex saltans
  • Fractura metakarpálnych kostí
  • Hallux valgus
 • ostatné výkony v odbore traumatológia (úrazová chiriurgia) v rámci jednodňovej chirurgie

Anesteziologické služby poskytuje: OCTAVIANUS, s.r.o.