O nás


Spoločnosť SAGAX, s.r.o. bola založená 24. 7. 2001 za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo ambulantnou formou. V roku 2002 rozšírila poskytované služby o ambulanciu úrazovej chirurgie spolu s poskytovaním jednodňovej ambulantnej starostlivosti v oboch odboroch.

Dostupná a časovo nenáročná zdravotná starostlivosť

V dôsledku privatizácie polikliník a individualizácie poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zanikli mnohé polikliniky, vybavené všeobecnými a špecializovanými ambulanciami, s využitím spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Dostupná a časovo nenáročná zdravotná starostlivosť o pacienta v rámci polikliník „pod jednou strechou“ tým bola narušená.

Ambulancie sú umiestnené individuálne v rôznych priestoroch (rodinné domy, verejné a súkromné budovy a pod.) Výsledkom tohto procesu je nehospodárne a neefektívne roztrieštenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti o pacienta.

V správnych rukách


Snahou kliniky Sagax v Dunajskej Strede je poskytnúť pacientovi kompletnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, minimalizovať jeho pohyb medzi jednotlivými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, jeho náklady spojené s navrátením zdravia.

Jednoznačným benefitom takéhoto prístupu je rýchlejší návrat do pracovného procesu skrátením dĺžky trvania pracovnej neschopnosti. Príjemné prostredie našej kliniky je zárukou eliminácie stresových situácií jednak pre pacienta a jednak pre jeho sprevádzajúceho.

Rýchlejšie sa tak vráti do pracovného procesu. Absencia v práci má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady zamestnávateľa na jednej strane a horšiu finančnú situáciu pacienta na strane druhej z dôvodu dočasnej práceneschopnosti.

Zdravotná starostlivosť mu je poskytovaná v príjemnom rodinnom prostredí bez stresujúcich situácií. Osoba sprevádzajúca pacienta má možnosť využiť služby kaviarne.

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať!