Všeobecná chirurgia

Zverte zdravie do rúk špičkových chirurgov. Vykonávame ambulantnú a jednodňovú chirurgiu.


 

V ambulancii všeobecnej chirurgie vykonávame nasledovné úkony:

 • operácie prietrží
 • transrektálna polypektómia
 • extirpácia sakrálneho dermoidu
 • operácia varixov dolných končatín
 • operácia análnych fistúl a fisúr
 • extirpácia a excízia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalov
 • laparoskopická cholecystektómia
 • operácia hemoroidov
 • extirpácia lymfatických uzlín
 • extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsnej žľazy verifikovanou zobrazovacou metódou
 • extirpácia gangliónu
 • laparoskopická apendektómia
 • operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov
 • operačná repozícia parafimózy

Naši odborníci:

MUDr. Jozef Slamka

chirurg

Mgr. Éva Pöthe

hlavná sestra

Valéria Bokrosová

sestra

Cenník výkonov a služieb všeobecnej chirurgie

Poplatky za služby všeobecnej chirurgie
Názov výkonu Cena
operácia prietrží bezpoužitia sieťky 320 €
operácia jednoduchých prietrží s použitím sieťky 320 € + sieťka
laparoskopická operácia jednoduchých prietrží 420 € + sieťka
transrektálna polypektómia 350 €
extirpácia sakrálneho dermoidu 270 €
operácia varixov dolných končatín 250 €
operácia análnych fistúl a fisúr 350 €
extirpácia a excízia benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia, svalov 100 €
laparoskopická cholecystektómia 490 €
operácia hemoroidov 350 €
extirpácia lymfatických uzlín 100 €
extirpácia nehmatného benígneho nádoru prsnej žľazy verifikovaná zobrazovacou metódou 100 €
extirpácia gangliónu 450 €
laparoskopická apendektómia 420 €
operácia fimózy - cirkumcízia zo zdravotných dôvodov 200 €
operačná repozícia parafimózy 100 €