Gynekológia

parallax background

Diskrétnosť a citlivý prístup


Tento odbor medicíny, zaoberajúci sa prevenciou, zabezpečovaním zdravia diagnostikou a liečením všetkých organických a funkčných porúch reprodukčných orgánov žien, sprevádza naše ženy po celý život. Dobrý vzťah medzi lekárom a pacientkou si vyžaduje okrem odbornosti aj diskrétnosť a citlivý prístup k riešeniu problémov. Naša gynekologická ambulancia prostredníctvom modernej medicíny zabezpečuje individuálny diagnostický a liečebný postup.

Okrem štandardného vybavenia ultrazvukom vykonávame transabdominálne, transvaginálne a dopplerovské vyšetrenia.

V rámci jednodňovej chirurgie sa vykonávajú úkony ako:

• konizácia krčka maternice
• histologické kyretáže
• hysteroskopie
• laparoskopie
• interrupcie
• operácie Bartholinskej žľazy
• iné drobné gynekologické zákroky

Na gynekologickom oddelení sa o vás postarajú:

Cenník gynekologických výkonov a služieb

Poplatky za nadštandardné služby
Názov úkonu Cena
Excízia z vulvy alebo steny pošvy ( nadštand.) 240 €
Bartholinská žľaza (nadstand.) 240 €
Histologická kyretáž (nadštand.) 340 €
Konizácia (nadštand.) 340 €
Hysteroskopia + iné výkony okrem LSK (nadštand.) 440 €
LSK diagnostická (nadštand.) 540 €
LSK operačná + iné výkony (nadštand.) 640 €
Amniocentéza – lokálka 190 €
CVS - lokálka 190 €

Výkony nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov úkonu Cena
UPT 270 €
LSK sterilizácia 940 €
Naloženie IUD v CA 280 €

Doplnkové služby nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov úkonu Cena
Zabezpečenie IPV 110 €
MUDr. Igor Slezák
Morfologické ultrazvukové vyšetrenie, gynekologické vyšetrenie /ultrazvukové/, videokolposkopické vyšetrenie s nadštandardným sonografickým prístrojom a špecialistom

Názov úkonu Cena
Ultrazvuk v I., II., III. Trimestri 80 €
Ultrazvuková fotodokumentácia 2 €
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie 70 €
Videokolposkopia 70 €
Konzultácia bez vyšetrenia 20 €
Cenník gynekologických výkonov a služieb
Administratívne výkony + výkony pre zamestnávateľa
Názov úkonu Cena
Opakované vystavenie tehotenskej knižky 10 €
Opakované vystavenie výmenného lístku alebo receptu pre stratu 5 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta pri ceste do zahraničia a pod. 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely 15 €
Vypísanie žiadosti na kúpeľnú liečbu 5 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Registrácia- založenie karty 10 €
Foto záznam s USG vyšetrenia 3 €
Konzultácia, pohovor rady bez zdravotnej indikácie 10 €
LBC – OC odberový materiál a poradenstvo v danej oblasti 25 €
Dohľad nad HAK, IUD 20 €
Očkovanie nad rámec poistenia 5 €
Odber krvy na vlastnú žiadosť 5€ + ceny lab.
Zavedenie IUD 35 €
Odstránenie IUD 10 €
OC vyšetrenie samoplatca 20 €
Regulácia menštruačného cyklu na žiadosť pacientky 10 €
Vyšetrenie a vystavenie žiadosti o umelé prerušenie gravidity 35 €
Vyšetrenie HPV infekcii nad rámec zdravotného poistenia 10€ + cena lab.
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť 40 €
Lokálne ošetrenie kondylómy, Bartolinky, laváže, vybratie stehov (u neregistrovanej pacientky) 10 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na žiadosť pacientky( admin. účely a pod.) 10 €
Konzultácia a manažment neplodnosti 20 €
UZV vyšetrenie gynekologické okrem prevencie 10 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby STD na žiadosť pacientky 20€+ cena lab.
UZV vyšetrenie mimo stanovených termínov 10., 20., 30., týžd. pri fyziologickej gravidite 10 €
UZV vyšetrenie neregistrovanej pacientky 20 €
Vystavenie kópie zdravotnej dokumentácie 2 €
Folikulometria 1 cyklus 20 €
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť 10 €
Jednodňová ambulantná starostlivosť pre samoplatcov
Pre samoplatcov:
- nepoisteného pacienta
- na vlastnú žiadosť
- ak nemá na území SR a EÚ platný zdravotný preukaz


Názov úkonu Cena
Excízia z vulvy alebo steny pošvy 540 €
Bartholinská žľaza 540 €
Histologická kyretáž 640 €
Konizácia 640 €
Hysteroskopia 740 €
Hysteroskopia + iné výkony 940 €
LSK 1040 €
LSK + iné výkony 1240 €
Amniocentéza – lokálka 300 €
CVS 300 €
Zabezpečenie IPV 100 €
Samostatná izba na žiadosť pacienta 30 €

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať!