Gynekológia

Diskrétnosť a citlivý prístup sú pre nás samozrejmosťou.


 

V ambulancii jednodňovej chirurgie vykonávame nasledovné úkony

  • konizácia krčka maternice
  • histologické kyretáže
  • hysteroskopie
  • laparoskopie
  • interrupcie
  • operácie Bartholinskej žľazy
  • iné drobné gynekologické zákroky

Naši odborníci:

MUDr. Igor Slezák, PhD.

gynekológ

MUDr. Jana Drieňovská, MpH.

gynekológ

MUDr. Zora Strešková 

gynekológ

Valéria Bokrosová

sestra

Blanka Musitz

sestra - predoperačná a pooperačná starostlivosť

Cenník gynekologických výkonov a služieb

Poplatky za štandardné výkony a služby
Administratívne výkony a výkony pre zamestnávateľa
Názov výkonu Cena
Opakované vystavenie tehotenskej knižky 10 €
Opakované vystavenie výmenného lístku alebo strateného receptu 5 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacienta pri ceste do zahraničia 10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na komerčné účely 15 €
Vypísanie žiadosti na kúpeľnú liečbu 5 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Registrácia- založenie karty 10 €
Fotozáznam z USG vyšetrenia 3 €
Konzultácia, pohovor rady bez zdravotnej indikácie 10 €
LBC – OC odberový materiál a poradenstvo v danej oblasti 25 €
Dohľad nad HAK, IUD 20 €
Očkovanie nad rámec poistenia 5 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť 5€ + ceny lab.
Zavedenie IUD 35 €
Odstránenie IUD 10 €
OC vyšetrenie samoplatcu 20 €
Regulácia menštruačného cyklu na žiadosť pacientky 10 €
Vyšetrenie a vystavenie žiadosti o umelé prerušenie gravidity 35 €
Vyšetrenie HPV infekcie nad rámec zdravotného poistenia 10€ + cena lab.
Vyšetrenie pacientky bez zdravotného poistenia alebo na vlastnú žiadosť pacientky 40 €
Lokálne ošetrenie kondylómy, Bartolinky, laváže, vybratie stehov (u neregistrovanej pacientky) 10 €
Bližšie neurčené vyšetrenie na žiadosť pacientky (administratívne účely a pod.) 10 €
Konzultácia a manažment neplodnosti 20 €
UZV vyšetrenie gynekologické (okrem prevencie) 10 €
Vyšetrenie na pohlavne prenosné choroby STD na žiadosť pacientky 20€+ cena lab.
UZV vyšetrenie mimo stanovených termínov 10., 20., 30., týždeň pri fyziologickej gravidite 10 €
UZV vyšetrenie neregistrovanej pacientky 20 €
Vystavenie kópie zdravotnej dokumentácie 2 €
Folikulometria 1 cyklus 20 €
Vyšetrenie krvnej skupiny na vlastnú žiadosť 10 €
Poplatky za nadštandardné výkony a služby
Názov výkonu Cena
Excízia z vulvy alebo steny pošvy (nadštandard) 240 €
Bartholínska žľaza (nadštandard) 240 €
Histologická kyretáž (nadštandard) 340 €
Konizácia (nadštandard) 340 €
Hysteroskopia a iné výkony okrem LSK (nadštandard) 440 €
LSK – diagnostická (nadštandard) 640 €
LSK - operačná + iné výkony (nadštandard) 640 €
Amniocentéza – lokálka 190 €
CVS - lokálka 190 €

Výkony nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov výkonu Cena
UPT 270 €
LSK sterilizácia 940 €
Naloženie IUD v CA 210 €

Doplnkové služby nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov úkonu Cena
Zabezpečenie IPV 110 €
Jednodňová ambulantná starostlivosť pre samoplatcov
Pre samoplatcov:
- pre nepoisteného pacienta
- na vlastnú žiadosť pacienta
- pre pacientov s neplatným zdravotným preukazom na území SR a EÚ


Názov výkonu Cena
Excízia z vulvy alebo steny pošvy 540 €
Bartholínska žľaza 540 €
Histologická kyretáž 640 €
Konizácia 640 €
Hysteroskopia 740 €
Hysteroskopia a iné výkony 940 €
LSK 1240 €
LSK a iné výkony 1240 €
Amniocentéza – lokálka 300 €
CVS 300 €
Zabezpečenie IPV 110 €
Samostatná izba na žiadosť pacientky 30 €
MUDr. Igor Slezák
Morfologické ultrazvukové vyšetrenie, gynekologické vyšetrenie /ultrazvukové/, videokolposkopické vyšetrenie s nadštandardným sonografickým prístrojom a špecialistom

Názov výkonu Cena
Ultrazvuk v I., II., III. trimestri 80 €
Ultrazvuková fotodokumentácia 2 €
Gynekologické ultrazvukové vyšetrenie 70 €
Videokolposkopia 70 €
Konzultácia bez vyšetrenia 20 €

Radi by ste sa objednali na vyšetrenie?

S dôverou sa na nás obráťte