Traumatológia

parallax background

Jednodňová ambulantná starostlivosť


20-30 percent aktívnej populácie má určitý stupeň zdravotných ťažkostí spôsobených bolesťami kĺbov a pohybového aparátu. Ročne z tohoto dôvodu navštívi lekára množstvo nových pacientov rôznych vekových kategórií najmä po športových, ale i po dopravných a iných úrazoch.

Podrobná anamnéza s fyzikálnym a rádiodiagnostickým vyšetrením umožní oddiferencovať, či je bolesť jednotlivých kĺbov ako sprievodný jav súčasťou systémového, alebo iba lokálneho muskuloskeletárneho ochorenia. Je samozrejmé, že liečba /konzervatívna alebo operačná/ systémových ochorení je náročná a zdĺhavá.

Diagnostiku a liečbu poúrazových stavov a degeneratívnych postihnutí kĺbov je možné výrazne urýchliť a skvalitniť. Takmer všetky artroskopické operácie kĺbov patriace do kategórie miniinvazívnej chirurgie je možné vykonať ambulantne. Veľmi dôležitá je spolupráca medzi pacientom, príbuznými, operatérom, anesteziológom a fyzioterapeutom.

Organizácia ambulantnej operácie sa začína už pri prvom vyšetrení u odborného lekára – operatéra, v konečnom dôsledku s veľmi dobrým efektom pre pacienta.

Na traumatologickom oddelení sa o vás postarajú:

Výkony v odbore traumatológia:

Artroskopické výkony v kolennom kĺbe:

 • ošetrenie a rekonštrukcia (záchovné operácie) meniskov
 • ošetrenie a rekonštrukčné techniky na chrupavke
 • komplexné ošetrenie a rekonštrukcie skrížených väzov kolena
 • ošetrenie všetkých mäkkých tkanív kolenného kĺbu
 • ošetrenie stavov po luxácii jabĺčka
 • extrakcie osteostetického materiálu po zlomeninách predkolenia
 • ošetrenie všetkých poranení šľachového aparátu v oblasti kolena (šľacha MQF)
Artroskopické výkony v ramennom kĺbe:

 • subakromiálna dekompresia
 • stabilizačné operácie ramena
 • ošetrenie poškodenej rotátorovej manžety
 • ošetrenie poranení chrupavky a tzv. SLAP lézií
Artroskopické výkony v členkovom kĺbe:

 • ošetrenie defektov chrupavky
 • ošetrenie mäkkých tkanív členkového kĺbu
 • rekonštrukcie väzivového aparátu členka
 • rekonštrukcie retinakúl pri prelupujúcich šľachách členka
 • ošetrenie „impingement“ syndrómu členka
 • komplexné ošetrenie poúrazových stavov členkového kĺbu
 • extrakcia osteosyntetického materiálu po zlomeninách členka
Artroskopické výkony v lakťovom kĺbe:

 • artroskopické ošetrenie voľných chrupaviek a myšiek
 • ošetrenie osteochondrosis dissecans
 • ošetrenie degeneratívnych osteofytov a poúrazových stavov v oblasti lakťa
 • ošetrenie Epicondylitis radialis ("tenisový lakeť")
 • ošetrenie Epicondylitis ulnaris ("golfový lakeť")
 • operačné ošetreni synovitis cubiti

Operácie Achilovej šľachy:

 • ošetrenie čerstvej ruptúry a poranenia Achillovej šľachy
 • ošetrenie ako aj náročnejšie rekonštrukcie Achillovej šľachy
 • ošetrenie degeneratívnych ochorení Achillovej šľachy

Pripravujeme artroskopické výkony v bedrovom kĺbe

Operácie paraartikulárnej burzitídy vo všetkých lokalizáciách

Operačná extrakcia vonkajších fixátorov a osteosyntetického materiálu

Operačné riešenie:

 • Pollex saltans
 • Fractura metakarpálnych kostí
 • Hallux valgus

Ostatné výkony v odbore traumatológia (úrazová chiriurgia) v rámci jednodňovej chirurgie

Cenník traumatologických výkonov a služieb

Jednodňová ambulantná atarostlivosť - poplatky za nadštandardné služby
Názov úkonu Cena
Artroskopia kolena 540 €
Artroskopia ramena 540 €
Artroskopia členka 540 €
Atrtroskopia lakťa 540 €
Operácia ruptúry achillovej šľachy 540 €
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzidíty 540 €
Operačné riešenie hallux valgus 540 €
Operačné riešenie epicondylitis radialis /ulnaris/ 540 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v LA 100 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v CA 190 €
Operácia instability kolena 890 €
Operácia instability ramena 890 €
Karpalny tunel 540 €
OP riešenie v lokálnej anestéze 150 €
Samostatná izba na žiadosť pacienta 30 €

Doplnkové služby

Názov úkonu Cena
Zapožičiavanie motorovej dlahy na 1 týždeň 70 €

Doplnkové služby nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov úkonu Cena
Zabezpečenie IPV 110 €
Zdravotnícke služby 50 €
Jednodňová ambulantná atarostlivosť - pre samoplatcov
Pre samoplatcov:
- nepoistného pacienta
- na vlastnú žiadosť
- ak nemá na území SR a EÚ platný zdravotný preukaz


Názov úkonu Cena
Artroskopia kolena 1340 €
Artroskopia ramena 1340 €
Artroskopia členka 1340 €
Atrtroskopia lakťa 1340 €
Operácia ruptúry achillovej šľachy 940 €
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzidíty 940 €
Operačné riešenie hallux valgus 840 €
Operačné riešenie epicondylitis radialis /ulnaris/ 840 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v LA 400 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v CA 440 €
Operácia karpálneho tunela 940 €
Operácia dupuytrenovej kontraktúry 940 €
Operácia instability kolena 1940 €
Operácia instability ramena 1940 €
Samostatná izba na žiadosť pacienta 30 €
Zabezpečenie IPV 110 €

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte nás kontaktovať!