Traumatológia

Rýchla a kvalitná liečba kĺbov a pohybového aparátu je pre nás prioritou.


 

V odbore traumatológia vykonávame nasledovné úkony:

  • artroskopické výkony v kolennom kĺbe, v ramennom kĺbe, v členkovom kĺbe, v lakťovom kĺbe
  • operácie Achilovej šľachy
  • ostatné operácie a výkony v odbore traumatológia

Naši odborníci:

MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA

traumatológ

MUDr. Alan Dostál, PhD.

traumatológ

Mgr. Éva Pöthe

hlavná sestra

Valéria Bokrosová

sestra

Blanka Musitz

sestra - predoperačná a pooperačná starostlivosť

Cenník traumatologických výkonov a služieb

Poplatky za služby jednodňovej ambulantnej starostlivosti
Názov výkonu Cena
Artroskopia kolena 540 €
Artroskopia ramena 540 €
Artroskopia členka 540 €
Atrtroskopia lakťa 540 €
Operácia ruptúry achillovej šľachy 540 €
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzidíty 540 €
Operačné riešenie hallux valgus 540 €
Operačné riešenie epicondylitis radialis /ulnaris/ 540 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v LA 100 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v CA 190 €
Operácia instability kolena 890 €
Operácia instability ramena 890 €
Karpálny tunel 540 €
OP riešenie v lokálnej anestézii 150 €
Samostatná izba na žiadosť pacienta 30 €

Poplatky za doplnkové služby

Názov výkonu Cena
Zapožičiavanie motorovej dlahy na 1 týždeň 70 €

Poplatky za doplnkové služby nehradené zdravotnými poisťovňami

Názov výkonu Cena
Zabezpečenie IPV 110 €
Zdravotnícke služby 50 €
Poplatky za služby jednodňovej ambulantnej starostlivosti pre samoplatcov
Pre samoplatcov:
- pre nepoisteného pacienta
- na vlastnú žiadosť pacienta
- pre pacientov s neplatným zdravotným preukazom na území SR a EÚ


Názov výkonu Cena
Artroskopia kolena 1340 €
Artroskopia ramena 1340 €
Artroskopia členka 1340 €
Atrtroskopia lakťa 1340 €
Operácia ruptúry achillovej šľachy 940 €
Operácia poúrazovej paraartikulárnej burzidíty 940 €
Operačné riešenie hallux valgus 840 €
Operačné riešenie epicondylitis radialis /ulnaris/ 840 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v LA 400 €
OP – extrakcia osteosyntetického materiálu v CA 440 €
Operácia karpálneho tunela 940 €
Operácia dupuytrenovej kontraktúry 940 €
Operácia instability kolena 1940 €
Operácia instability ramena 1940 €
Samostatná izba na žiadosť pacienta 30 €
Zabezpečenie IPV 110 €

Radi by ste sa objednali na vyšetrenie?

S dôverou sa na nás obráťte