Zdravotná
starostlivosť

parallax background

Pod jednou strechou


Projekt, ktorého výsledkom je nová budova kliniky SAGAX v Dunajskej Strede sa vracia k predošlým osvedčeným princípom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pacientovi je na jednom mieste poskytnutá kompletná zdravotná starostlivosť, čo výrazne prispieva k lepšej starostlivosti o zdravie pacienta a k minimalizácii jeho nákladov spojených so zákrokom. Pacient je vybavený priamo v zdravotnom stredisku, nemusí cestovať do iných zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.

parallax background

Rýchlejšie sa tak vráti do pracovného procesu. Absencia v práci má implicitne vplyv na vyššie výrobné náklady zamestnávateľa na jednej strane a horšiu finančnú situáciu pacienta na strane druhej z dôvodu dočasnej práceneschopnosti. Zdravotná starostlivosť mu je poskytovaná v príjemnom rodinnom prostredí bez stresujúcich situácii. Doprovod pacienta má možnosť využiť služby kaviarne.

Máte záujem o naše služby? Kontaktujte nás!